VasterFit Logo

кондиционна подготовка в спорта с цел за допринасяне за изграждането на двигателни качества,

гарантиращи на спортиста успех на състезания.

По същество, добрата кондиция говори за “ енергийно-вибрационното” ниво на психо-двигателна подготвеност на самоорганизиращата се система спортист, осигуряващо оптимални условия за високо ефективна спортно-техническа изява в състезателна обстановка.

тренировки
за подрастващи

тренировки
за мъже

тренировки
за жени

0

годишен опит

Високото спортно майсторство гарантира успехите в спорта

Спортове, в които мога да Ви бъда полезен?

Добрите основни двигателни умения са свързани със здраве, благополучие и високо ниво спортно представяне. Тези двигателни умения се развиват от детството и се интегрират в различни движения, които съставляват спортни движения в реалния живот.

Всички специфични за спорта модели на движение могат да се разглеждат като продължение на добрата основа
двигателни умения и това оправдава техния акцент върху силата и кондицията.

Футбол

Бадминтон

Тенис

Волейбол

Кондиционна подготовка в спорта

Тя ще бъде Вашият инструмент за реализиране на мечтите Ви!

Развитието на спорта в наши дни поставя нови изисквания в подхода към методиката на подготовка и в частност към организацията на тренировъчните натоварвания. Това предполага вникване в интимната същност на функциониране на клетките на човешкия организъм като цялостна система – вникване в спецификата на проявление на енергийния му потенциал и на промените в него в условия на натоварвания с различна тренировъчна насоченост. Всичко отбелязано лежи в основата на съвременната подготовка в сферата на високото спортно майсторство.

Всеки модул е в състояние на относително равновесие ( временна адаптация ), съответстващи на нивата на силата, бързината и издръжливостта. Постепенното изменение на 7-те модула, в резултат на тренировъчните въздействия и логичо възникващите пространствено-времеви фазови деформации бележат новите качествени изменения в кинематиката на мускулните движения. Отначало процесът е свързан с разширяване на етапно-тренировъчния обем, което рефлектира в голям диапазон от разнообразие на средства за общо физическа подготовка. Колкото по-големи са възможностите в това отношение, толкова по-големи са и тези за формиране на нови типове взаимовръзки и постигане адаптируемост на базата на синергичния подход.

С напредване на подготовката по модули, тренировъчния обем се стеснява, като постепенно притегляните от атрактори елементи на относително неустойчиви системи се сливат с последния модул на нашата тренировъчна схема в един основен, характеризиращ се със стабилност. Физически по подобен механизъм се осъществява поетапния преход на физическите качества в двигателни възможности и респективно се повишава способността за тяхната ефективна реализация в състезателна обстановка.

Разпределение на работата по 7 модулна схема, в зависимост от времето за подготовка, с което се разполага, спецификата на спорта, целта и задачите, които предстоят за решаване.

Модулна схема на планиране на кондиционната подготовка в спорта

Модул 1 - Базов

Модул 2 - Силов

Модул 3 - Скоростно - Силов

Модул 4 - Трансформиращ

Модул 5 - Акумулиращо - Стабилизиращ

Модул 6 - Реализационен

Модул 7 - Възстановителен

Модулите са конструирани на база на три спортно-физиологични принципа:

  1. Кондиционната подготовка по същество е тясно свързана с мозъчната корово-подкорова регулация на движенията, мисловната дейност, индивидуалните психоаналитични способности и спортния интелект на спортиста.
  2. Кондиционната подготовка позволява да се изграждат модели на специални реакции на състезателя, интегриращи в състезателно ефективен физически и технико-тактически комплекс.
  3. Кондиционната подготовка е реализиране на “майсторски” формиран от спортния педагог / треньор / тренировъчен алгоритъм – краен резултат на алгоритъма е интегриране на всички, развити до високо ниво, но не задължително максимално, специфични за спорта психо-моторни качества в съответни цялостни двигателни действия, обслужващи стратегията за успешно участие в състезание.

Всяка една тренировъчна сесия се състои от подготвителна, работна и заключителна част.

ценова листа

изберете пакета, който ви подхожда

Бъдете себе си, имайте дух и воля, продължавайте когато ви е най-трудно, след това идва по-лесното – постиженията!

Имаш допълнителни въпроси? 

модулен пакет

1260 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/за модул

комбо пакет

7560 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/за всички 7 модула

VasterFit Logo

Стремете се към прогрес, не към съвършенство!

Бързи връзки

Бюлетин

Абонирайте се към бюлетина, за да може първи да получавате известия за полезни съдържания!

Copyright © VasterFit 2024. Всички права запазени