VasterFit Logo

Обща физическа подготовка и фитнес заниманията се разглеждат предимно като физическа подготовка,

целяща многостранно развитие на организма и неговите системи и изграждане на базов двигателен фундамент.

Обща физическа подготовка развива хармонично двигателните качества и функционалните системи до нива осигуряващи оптимални възможности за използването им в разнообразни двигателни действия.

тренировки
за подрастващи

тренировки
за мъже

тренировки
за жени

0

годишен опит

Обща физическа подготовка и фитнес занимания, които ще Ви помогнат с реализирането на способности и цели, като:

Обща физическа подготовка и какво всъщност представлява?

Това е подготовка, в която се използват физически упражнения, различаващи се по кинематични и динамични характеристики от състезателните движения. Изхождайки от това, че в основата на всяко едно физическо качество лежи силата, то силовите упражнения с тежести са най-доброто средство за въздействие върху нея.
Съответния подбор на упражнения и изборът на целесъобразна интензивност на натоварването преди всичко със свободни тежести, а не единствено на фитнес машини, трябва да изграждат основата на ОФП.

Работата за максимална сила с щанга в полуклека например ще осигури стартовата сила, необходима на баскетболиста, волейболиста, футболиста, за да отскочи високо.

Добре дозираната тренировка с тежести с максимална и субмаксимална интензивност ще повиши не само силата, но и бързината, чрез подобряване най-вече на нервно-мускулната инервация и вътремускулната координация.

Стартовете от различно изходно положение ( стартиране при звуков сигнал или визуален сигнал ) видимо повлияват много добре бързината на двигателните реакции, а оттам и организирането например на нападението във футбола.
Плуването – крол, бътерфлай, делфин повишават гъвкавостта в раменните стави и контрола на движенията в безпорно положение и подобряват дихателните възможности.
Скоковете от високо на ниско ( скок в дълбочина ) спомагат за повишаване на максималната и взривна сила, а работата с плътни топки за развиване на двигателната координация, бързината, гъвкавостта и ловкостта.

Всички споменати дотук упражнения, имащи общо въздействие върху организма, носят определени ползи. Затова използвам
“ Принципа на целенасоченото разнообразие “, при който се използва разнообразие от средства за ОФП.

Обща физическа подготовка и ползите от нея

Не на последно място тя предлага и превенция срещу травми.
Тренировките със средства на ОФП може да не включват упражнения за специфични мускулни групи ( с близки до състезателните условия характеристики ), но заздравяват мускули, явяващи се по функция и като спомагателни, като фиксатори и стабилизатори.
Така изграденият пакет от мускули ще предпазва съответните стави от контузии в условия на по-неспецифични в биомеханичен план движения. Тук бихме искали да споменем, че особено важни за поддържане здравето на опорно-двигателния апарат са превантивно-стабилизиращите упражнения. Превантивно-динамизиращите упражнения пък, ще решат освен здравни задачи, така и задачи свързани с успешната изява в екстремални специални условия.

Упражненията за баланс и равновесна устойчивост, за заздравяване на мускулите и връзките около глезена, за подобряване на проприорецепторната чувствителност, на нервно-мускулна координация и контрол на мускулите, участващи в двигателно-силовия спектър. От особена важност са и упражненията за мобилност в свързочно-ставния апарат.

Разпределение на работата по 4 модулна схема, в зависимост от времето за подготовка, с което се разполага, целта и задачите, които предстоят за решаване.

Модулна схема на планиране за обща физическа подготовка и фитнес тренировки

Модул 1 - Базов

Модул 2 - Силов

Модул 3 - Функционален

Модул 4 - Преходен

Всеки модул решава специфични задачи от тренировъчния процес:

  1. Задачи, свързани приоритетно със здравето и общото укрепване на организма на трениращия.
  2. Задачи, свързани приоритетно с развиване на силата, бързината и издръжливостта, както и на останалите двигателни качества и функционални възможности.
  3. Задачи, свързани приоритетно с развиването на способности за ефективно използване на двигателния потенциал.

Всяка една тренировъчна сесия се състои от подготвителна, работна и заключителна част.

Онлайн

Персонални

ценова листа

изберете това, от което имате нужда

Бъдете себе си, имайте дух и воля, продължавайте когато ви е най-трудно, след това идва по-лесното – постиженията!

Имаш допълнителни въпроси? 

модул 1 - базов

900 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/300 лв на месец

/25 лв за тренировъчна сесия

модул 2 - силов

900 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/300 лв на месец

/25 лв за тренировъчна сесия

модул 3 - функционален

900 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/300 лв на месец

/25 лв за тренировъчна сесия

модул 4 - преходен

300 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/за модул

/25 лв за тренировъчна сесия

комбо пакет

2400 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/за всички 4 модула

ценова листа

изберете това, от което имате нужда

Бъдете себе си, имайте дух и воля, продължавайте когато ви е най-трудно, след това идва по-лесното – постиженията!

Имаш допълнителни въпроси? 

модул 1 - базов

480 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/160 лв на месец

модул 2 - силов

480 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/160 лв на месец

модул 3 - функционален

480 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/160 лв на месец

модул 4 - преходен

180 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/за модула

комбо пакет

1296 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/за всички 4 модула

VasterFit Logo

Стремете се към прогрес, не към съвършенство!

Бързи връзки

Бюлетин

Абонирайте се към бюлетина, за да може първи да получавате известия за полезни съдържания!

Copyright © VasterFit 2024. Всички права запазени