VasterFit Logo

Тренировъчни програми,

които ще ви помогнат да развиете това качество, от което имате най-голяма нужда

Тренировъчни програми, които са изцяло насочени да усъвършенстват високо атлетични качества, с преимуществената си насоченост към развиване на дадено двигателно качество ( като доминатор ) и на неговата функционална връзка с функциите на усигуряващите го системи. Постигането на висока работна ефективност е, преди всичко, резултат от качеството на процеса на формиране на общ функционален баланс.

Съвети за избор на програма

Изборът на правилната програма е от решаващо значение за постигане на Вашите цели. Изберете програмата, от която имате нужда, за да развиете това качество ( атрактор ), което според Вас е слабо място.

Ловкост - Мобилност - Баланс - Превенции - Могат ли да се съчетават с Вашата тренировъчна активност?

Да, могат.
Ако имате например три тренировъчни сесии през седмицата, гледайте поне два пъти в седмицата да изпълнявате и дадената програма, която сте избрали за Вас.
Програмите за Мобилност и Превенции, можете да изпълнявате дори всеки ден.

За кого са подходящи програмите насочени в спорта?

За кого са подходящи програмите?

С какво ще Ви помогнат програмите на VasterFit

Програми насочени за реализиране на спортни качества

Изготвени тренировъчни програми, с които ще развиете Вашите физически способности, които са с определена насоченост, за да Ви помогнат за по-доброто представяне в състезателна обстановка и за увеличаване на Вашият коефицент на полезно действие.

Скорост във футбола

Развитието на спорта в наши дни поставя нови изисквания в подхода към методиката на подготовка и в частност към организацията на тренировъчните натоварвания.

Издръжливост във футбола

Изхождайки от това, че в основата на всяко едно физическо качество лежи силата, то силовите упражнения с тежести са най-доброто средство за въздействие върху нея.

Съответния подбор на упражнения и изборът на целесъобразна интензивност на натоварването преди всичко със свободни тежести, а не единствено на фитнес машини, трябва да изграждат основата на ОФП.

Ловкост

Дори да не сте професионален спортист, Вие можете да тренирате като такъв и да развиете нужните двигателни качества, които ще Ви помогнат да се почувствате физически по-уверени и по-способни.

Програми насочени към свързочните звена на опорно-двигателния апарат

Изготвени тренировъчни програми, с които ще развиете еластичност и мобилност, равновесие и баланс ( развиване на дълбоки мускули – фиксатори, стабилизатори, ротатори ), заздравяване на мускулите около ОЦТ ( Общия център на тежестта на тялото ), тазовото дъно и тазобедрените стави ( CORE STABILITY ), за третиране на миофисциите и дълбоките спомагателни мускули, за ефективното управление и контрол на движенията, които оказват влияние върху превенцията от травми.

Мобилност

Задачи, свързани приоритетно с развиването на способности за ефективно използване на двигателния потенциал.

Баланс

Спрямо Вашите нужди и цели и моето тренировъчно оборудване и методика осъществяваме висококачествена и ефективна тренировка извън фитнес залите и закритите помещения.

Превенции

Задачи, свързани приоритетно с развиването на способности за ефективно използване на двигателния потенциал.

VasterFit Logo

Стремете се към прогрес, не към съвършенство!

Бързи връзки

Бюлетин

Абонирайте се към бюлетина, за да може първи да получавате известия за полезни съдържания!

Copyright © VasterFit 2024. Всички права запазени