VasterFit Logo

функционални тренировки са тези, които

спомагат да се извършва трансформацията на двигателните качества в способности за ефективната им изява

Този тип тренировки се явяват надстройката ( надграждането ) на потенциращо-синергиращата я високоинтензивна лекоатлетическа или силова работа. Необходимо е постигането на пълен баланс, синхрон и хармония между синергиращите се механизми и участващи в специфичния силов спектър мускули, в резултат на което се изграждат координираните цялостни действия на функционално-структурната система на организма.

тренировки
за подрастващи

тренировки
за мъже

тренировки
за жени

0

годишен опит

Функционални тренировки, с които ще изградите качества, като:

какво всъщност представлява функционалната тренировка?

Това е интензивна форма на спортуване, целяща постигането на добро здравословно състояние, психо-физиологичен баланс, физическа кондиция и оформяне на атлетично тяло. Той може да се нарече още кондиционен фитнес, понеже развива физическите качества – сила, бързина, издръжливост, както координацията, гъвкавостта, ловкостта и общите функционални възможности на целия организъм. Също така оформя мускулатурата на тялото.

Функционалния фитнес поставя сравнително високи изисквания към организма най-вече с често включвания на състезателен елемент, поради което може ефективно да се използва в тренировъчния процес на висококвалифицирани спортисти. В сферата на високото спортно майсторство, като се има предвид използването на високоинтензивни и по-сложни в координационно отношение целенасочени упражнения, може да се терминува като “функционално-координационна тренировка”.

Категорично НЕ е препоръчително новакът фитнес ентусиаст да се отдаде “безрезервно” на функционалния фитнес ( напр. Крос Фит ), ако преди това не е преминал базов минимум от физически общоразвиващи упражнения за гъвкавост, сила и издръжливост ( в частност упражнения със свободни тежести ). Докато не изградите например възможност да преодолявате поне тежестта на собственото си тяло на висилка или успоредка и не укрепите ставния си апарат, не се захващайте с по-интензивни форми на функционален фитнес.

Разпределение на работата по 4 модулна схема, в зависимост от времето за подготовка, с което се разполага, целта и задачите, които предстоят за решаване.

Модулна схема на планиране за функционални-координационни тренировки

Модул 1 - Базов

Модул 2 - Силов

Модул 3 - Функционално - Реализационен

Модул 4 - Преходен

Всеки модул решава специфични задачи от тренировъчния процес:

  1. Задачи, свързани приоритетно със здравето и общото укрепване на организма на трениращия.
  2. Задачи, свързани приоритетно с развиване на силата, бързината и издръжливостта, както и на останалите двигателни качества и функционални възможности.
  3. Задачи, свързани приоритетно с развиването на способности за ефективно използване на двигателния потенциал.

Всяка една тренировъчна сесия се състои от подготвителна, работна и заключителна част.

Онлайн

Персонални

ценова листа

изберете това, от което имате нужда

Бъдете себе си, имайте дух и воля, продължавайте когато ви е най-трудно, след това идва по-лесното – постиженията!

Имаш допълнителни въпроси? 

модул 1 - базов

1080 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/360 лв на месец

/30 лв за тренировъчна сесия

модул 2 - силов

1440 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/480 лв на месец
/30 лв за тренировъчна сесия

модул 3 - функционално-реализационен

1440 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/480 лв на месец
/30 лв за тренировъчна сесия

модул 4 - преходен

240 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/за модул

/30 лв за тренировъчна сесия

комбо пакет

3360 лв

ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ

/за всички 4 модула

ценова листа

изберете това, от което имате нужда

Бъдете себе си, имайте дух и воля, продължавайте когато ви е най-трудно, след това идва по-лесното – постиженията!

Имаш допълнителни въпроси? 

модул 1 - базов

540 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/180 лв на месец

модул 2 - силов

540 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/180 лв на месец

модул 3 - функционално-реализационен

540 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/180 лв на месец

модул 4 - преходен

180 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/за модула

комбо пакет

1440 лв

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ

/за всички 4 модула

VasterFit Logo

Стремете се към прогрес, не към съвършенство!

Бързи връзки

Бюлетин

Абонирайте се към бюлетина, за да може първи да получавате известия за полезни съдържания!

Copyright © VasterFit 2024. Всички права запазени